مدارک مورد نیاز جهت تجهیز گروه هدف

لیست گروه هدف

1- فرم تکمیل شود

2- عکس 4*3 زمینه سفید با لباس رنگ تیره

3- کپی کارت ملی پشت و رو

4- کپی کارت پایان خدمت پشت و رو

5- کپی تمام صفحات شناسنامه 

6- گواهی عدم سوء پیشینه (پلیس +10)

7- آزمایشات سلامت روح و روان (بهداری ناجا)

8- جواز کسب یا مجوز مطب، پروانه وکالت

9- معرفی نامه از صنف مربوطه

10- واریز مبلغ بانک آینده به نام موسسه نور سماء امین