مدارک مورد نیاز جهت تجهیز گروه هدف :
لیست گروه هدف
 1. فرم تکمیل شود
 2. عکس 3*4 زمینه سفید با لباس رنگ تیره
 3. کپی شناسنامه تمام صفحات
 4. کپی کارت ملی پشت و رو
 5. کپی کارت پایان خدمت پشت و رو
 6. گواهی عدم سوء پیشینه ( پلیس + 10 )
 7. آزمایشات عدم اعتیاد ( بهداری ناجا )
 8. آزمایشات سلامت روح و روان ( بهداری ناجا )
 9. جواز کسب یا مجوز مطب ، پروانه وکالت
 10. معرفی نامه از صنف مربوطه
 11. واریز مبلغ بانک آینده به نام موسسه نور سماء امین