درخواست تجهیزات دفاع شخصی

       مدارک لازم جهت اخذ کارت

متقاضیان می بایست پس از تکمیل فرم الف با به همراه داشتن مدارک ذیل به موسسه مراجعه فرمایند.

  1. اصل و کپی شناسنامه (تمامی صفحات)
  2. اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
  3. اصل و کپی کارت پایان خدمت برای افراد زیر ۵۰ سال (پشت و رو)
  4. عکس ۳*۴ زمینه سفید با لباس تیره
  5. جواز کسب ، مجوز مطب یا پروانه وکالت
  6. معرفی نامه از صنف مربوطه
  7. گواهی عدم سوء پیشینه (پلیس +۱۰)
  8. آزمایشات عدم اعتیاد (بهداری ناجا)
  9. آزمایشات سلامت روحی و روانی (بهداری ناجا)

دقت داشته باشید

مدارک لازم جهت تمدید: برای افرادی که پشت کارتشان تیک مشکی درج گردیده ( آزمایشات سلامت روح و روان – گواهی عدم سوء پیشینه ) و چنانچه پشت کارت آنان تیک قرمز می باشد ، مجددا اقدام به اخذ کارت نمایند.