راهبندها به عنوان موانع فیزیکی در کنترل ورودی ها شناخته میشوند و اضولا بر اساس حساسیت های امنیتی در دو دسته راهبندهای ترافیکی و راهبند های ضد انتحاری تقسیم بندی میگردند.

همانطور که از نام آن پیداست راهبندهای ترافیکی به منظور کنترل تردد (ترافیک) برای مبادی ورودی و خروجی شهرک ها، پارکینگها، مراکز صنعتی، ساختمان های تجاری، اماکن دولتی با حساسیت امنیتی پایین و غیره بکار گرفته می شوند.

راهبندهای ضد انتحاری (ضد تروریستی) اساسا به منظور مقابله با تهدیدات تروریستی در امکانی با ضریب امنتی بالا همچون مراکز نظامی، پالایشگاهها و نیروگاهها، فرودگاهها، ورودی مرزها، اماکن دیپلماتیک و غیره استفاده می شوند.

راهبند های ضد انتحاری را میتوان به چند مدل راهبندهای بلاکر (دفنی)، راهبندهای ضد انتحاری نیزه ای، راهبندهای ستونی با مشخصات ضد انتحاری و راهبندهای بلاکر سطحی تقسیم بندی نمود که هر کدام بسته به مشخصات سایت مورد نظر و نیازهای امنیتی آن مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم محرک راهبندهای ضد انتحاری از نوع هیدرولیک بوده که یک موتور قدرتمند نیروی آن را تامین می نماید.

عملکرد این نوع از راهبندهای برای برآورده کردن نیازهای امنیتی مورد نیاز بسیار سریع بوده و بصورت دفنی در زمین قرارداده می شود.