فرم استخدام

1 شرایط استخدام
2 عکس پرسنلی
3 مشخصات فردی
  1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
  3. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی (معافیت های کفالت یا موارد خاص جهت آقایان)
  4. عدم اعتیاد به دخانیات و سایر مواد مخدر (تست عدم اعتیاد)
  5. نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر (عدم سوء پیشینه)
  6. حداقل قد آقایان 165 سانتیمتر، بانوان 160 سانتی متر
  7. داشتن توانمندی های لازم جهت انجام امور نگهبانی
  8. حداقل تحصیلات دیپلم