سیستم کنترل تردد

مزایایی استفاده از سیستم جامع پارکینگ :

 •           قابلیت کنترل و مدیریت همزمان چندین درب ورودی و خروجی
 •           صرفه جویی بدلیل عدم نیاز به چاپ قبض و دیگر اوراق
 •           عدم نیاز به نیروی انسانی در پارکینگهای کاملا اتوماتیک
 •           قابلیت فرمان دادن به انواع راهبندو درب باز کن
 •           عدم ایجاد تنش بین پرسنل و نگهبان
 •           عدم دخالت فردی و عدم اشتباهات انسانی در مسائل مالی
 •           سرعت عملکرد بالا در انجام امور محاسبات
 •           عدم اتلاف وقت
 •           ایجاد گزارشات متنوع
 •           کنترل خودروها بوسیله تطبیق عکس  ، جهت جلو گیری از سرقت  خودرو
 •           اعلام ظرفیت خالی پارکینگ و محل جایگاه بر روی تابلو روان