سخن مدیر عامل

توسعه بی رویه شهرها ورشد فزاینده جمعیت همراه با تنوع عوامل فرهنگی ، اقتصادی و.....شرایطی را فراهم می آورد تا ارتکاب جرایم پررنگ تر جلوه نماید.

نیروی انتظامی با به کارگیری و مدیریت نیروهای مکمل در پوشش مؤسسات حفاظتی و مراقبتی موفق گردیده تا در مناطق جرم خیز و مستعد پیشگیری های مناسبی در وقوع جرائم مختلف ایجاد نماید.

یکی از مؤسسات مد نظر، مؤسسه محافظین نورسماء امین با شماره ثبت 34768 می باشد که با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و ورزیده در علوم پلیسی ، جهت پیشگری از وقوع جرائم و ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی ، برای آرامش خاطر و امنیت بیشتر افتخار خدمتگزاری به مردم را دارد ، لذا همانطور که می دانیم عقل سلیم می گوید پیشگیری از وقوع جرم و حوادثی که منجر به خسارت جانی و مالی می گردد به وسیله ابزارهای حفاظتی و مراقبتی و نیروی انسانی مجرب و کارآمد به مراتب کم هزینه تر از خسارتی است که بواسطه عدم پیشگیری بوجود می آید.

امید است در سایه الطاف خداوند منان و با تلاش پرسنل خدوم این مجموعه ، در انجام این امر همچون گذشته موفق و سربلند باشیم.

با تشکر و احترام
مدیرعامل